Preloader Close

Działania międzynarodowe

działania międzynarodowe
DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE

Aktywne wsparcie dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych ciągle pojawiają się nowe firmy, które dążą do współudziału w sukcesach biznesowych. Przedsiębiorstwa, które chcą zaistnieć na rynkach międzynarodowych, poszukują wiedzy i szczegółowych analiz, które posłużą im jako wskazówka do podjęcia określonych działań gospodarczych.


Rynki zagraniczne z YUZU ASSETS: Europa, USA, Panama


YUZU ASSETS oferuje szereg działań w zakresie doradztwa i pomocy w nawiązaniu
współpracy handlowej z zagranicznymi firmami. Celem tych działań jest wsparcie zagranicznych firm w wejściu na polski rynek, a rodzimych przedsiębiorstw – na rynkach za granicą. Analizujemy, opiniujemy, a także weryfikujemy pomysły i pełną dokumentację, bez której poszukiwanie nowych rynków nie jest możliwe. Wskazujemy realne możliwości, potencjalne zagrożenia i prawdopodobieństwo sukcesu na nowym obszarze działania. Funkcjonujemy w różnych sektorach na rynkach europejskich, w USA, a także w Panamie.


Instrumenty wsparcia dla firm z międzynarodowymi aspiracjami


W ramach wsparcia przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych zajmujemy się przygotowaniem rzetelnej
oceny sytuacji gospodarczej. Dokładnie analizujemy możliwości wejścia na rynek polski lub zagraniczny. Oferujemy narzędzia sprzedaży, pomoc prawną i księgową, wsparcie przy zakładaniu spółki i próbie dotarcia do nowych klientów. Specjaliści YUZU ASSETS opracowują stosowne umowy, oceniając jednocześnie potencjał międzynarodowy danego przedsiębiorstwa. Wspieramy firmy w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów. W ramach usługi oferujemy pomoc w budowaniu zespołu, organizujemy szkolenia dla pracowników i kadry managerskiej. Jesteśmy do dyspozycji także wtedy, kiedy firma weszła już na nowy rynek, dbając o możliwości ciągłego rozwoju.


Wejście zagranicznej firmy na polski rynek


YUZU ASSETS rzetelnie ocenia
sytuację zagranicznej firmy, co pozwala na opracowanie kierunków wejścia na rynek polski. Jesteśmy w stanie dobrać najbardziej optymalne narzędzia sprzedaży. Świadczymy pomoc podczas zakładania oddziałów firmy w Polsce. W momencie, kiedy przedsiębiorstwo jest już obecne na polskim rynku, oferujemy dalszą współpracę doradczą i konsultacje naszych ekspertów.


Rozwój firmy poza granicami Polski


Przeniesienie firmy za granicę może być przedsięwzięciem bardzo opłacalnym. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem
znaczenia marki na rynku międzynarodowym, a to prowadzi do otwarcia nowych możliwości i zwiększenia dochodów. Aktywnie wspieramy przedsiębiorców na rynkach światowych, przede wszystkim w zakresie pomocy prawnej i księgowej.