Preloader Close

Nadzór inwestorski

nadzór inwestorski
NIERUCHOMOŚCI

Nadzór budowlany i techniczny

Każda większa inwestycja budowlana, ale i prace remontowe, wymagają organizacji i kontroli fachowców. Funkcja nadzoru inwestorskiego jest ściśle związana z procesem inwestycyjnym. Nadzór inwestorski reprezentuje interesy inwestora na budowie lub podczas przeprowadzania prac remontowych. Szczególnie ważny aspekt dotyczy kontroli nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, a także sztuką budowlaną.

 

Dlaczego nadzór inwestorski jest tak ważny?

 

Prawidłowo prowadzony i rzetelny nadzór inwestorski pozwala na uniknięcie nieprawidłowości, a co za tym idzie – niepotrzebnych, dodatkowych nakładów finansowych. Nadzory budowlane to przede wszystkim bezpieczeństwo dla inwestora poprzez prowadzenie w jego imieniu kontroli inwestycji lub remontu, jakości wykonywanych prac oraz wykorzystywanych materiałów. Inspektor nadzoru sprawdza również zgodność prac z dokumentacją techniczną, wskazuje ewentualne błędy i nakazuje wprowadzenie poprawek. W sytuacjach szczególnych nadzór inwestorski umożliwia wstrzymanie wszelkich prac budowlanych.

 

Oferujemy usługi wprowadzające nadzór inwestorski do prac remontowych i budowlanych na wszystkich etapach inwestycji – od momentu jej przygotowania, poprzez realizację, po końcowy odbiór techniczny. Pomagamy nie tylko ocenić prawidłowość przeprowadzanych prac, ale również ich opłacalność. Świadczony przez nas nadzór pozwala na zapobieganie jakimkolwiek uchybieniom ze strony ekipy wykonawczej i uniknięcie przez klienta dodatkowych kosztów, wynikłych z zaniedbań i nieprzewidzianych usterek. Odpowiednie i umiejętne zorganizowanie prac, pomoc w doborze profesjonalnej ekipy oraz wybór optymalnych rozwiązań – to wszystko usprawni proces inwestycyjny, a w rezultacie skróci czas prowadzenia prac i pozwoli na znaczne oszczędności.