Preloader Close

Odbiory budowlane z urzędem

odbiory z urzędem
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Odbiór i pomoc w załatwieniu formalności

Najbardziej wyczekiwanym przez inwestora momentem jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia. Wiąże się ono jednak z dopełnieniem niezbędnych formalności. Odbiory budowlane z urzędem to przełomowy moment, ponieważ finalizuje wykonanie zobowiązania, a jednocześnie otwiera wykonawcy prawo do wypłaty wynagrodzenia.

 

Odbiór techniczny w trakcie realizacji inwestycji

 

Przez cały okres realizacji przedsięwzięcia przeprowadzamy różne procedury, których opis umieszczamy w dzienniku budowy. Zgromadzona w ten sposób dokumentacja zawiera wszystkie informacje, niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy odpowiednich instytucji i urzędów. Do wspomnianej dokumentacji można dołączyć częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych, umowy z dostawcami mediów oraz protokoły odbioru przyłączy i instalacji wewnętrznych – wentylacyjnej, kominowej, elektrycznej, gazowej i wodnej.

 

Koniec budowy i… co dalej?

 

W świetle prawa budowlanego do obowiązków inwestora należy nie tylko organizacja procesu budowy i wykonanie robót, ale również zadbanie o dokonanie odbioru przez osoby o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach budowlanych. Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku, nieodzowne jest powiadomienie o zakończeniu budowy odpowiednie organy. Dodatkowo inwestor, zgodnie z prawem budowlanym, zobowiązany jest poinformować o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną. Organy te zajmują stanowisko w kwestii zgodności nowo powstałego obiektu z projektem budowlanym.

 

Odbiory budowlane z urzędem

 

YUZU ASSETS zapewnia wymagane odbiory z urzędem, które są niezbędne do rozpoczęcia użytkowania wybudowanego obiektu. Wspomniane wcześniej instytucje kontrolują, czy daną budowę zrealizowano zgodnie z założeniami, a także czy zostanie dopuszczona do użytkowania.