Preloader Close

Opinia techniczna

Opinia techniczna
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Opinie techniczne dla budownictwa

Opinia techniczna ocenia stan obiektu budowlanego. Wystawiana jest w oparciu o oględziny i dostępną dokumentację projektową. Opinia techniczna obejmuje ocenę wszystkich rozwiązań i zjawisk, które zachodzą w procesie projektowania, realizacji, a także użytkowania obiektów budowlanych.

 

Jak powstaje opinia techniczna budynku?

 

Stworzenie każdej opinii technicznej powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej przez uprawnionych fachowców. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na dogłębne spojrzenie na wszystkie aspekty stanu technicznego obiektów budowlanych. Opinia techniczna budynku powinna zawierać ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych oraz materiałowych, a także nakładów finansowych, które związane są z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ocena techniczna formułuje też wnioski końcowe na podstawie obliczeń sprawdzających.

 

Kiedy opinia budowlana jest niezbędna?

 

Przed zakupem obiektu budowlanego warto poprosić fachowca o wydanie opinii technicznej. Koszty sporządzenia opinii o stanie technicznym budynku są nieporównywalnie niższe od ewentualnych strat finansowych, poniesionych w wyniku ujawnienia ukrytych wad. Opinia techniczna jest również wymagana przez prawo budowlane w momencie, gdy przeprowadzamy modernizację lub zmianę sposobu użytkowania budynku. Dobrze zwrócić się o pomoc eksperta także wtedy, kiedy na konstrukcji pojawiają się niepokojące wady: pęknięcia, rysy na stropach lub przemieszczenia elementów konstrukcyjnych.

 

Opinie techniczne z YUZU ASSETS

 

Opracowane przez nas dokumenty dają możliwość poznania przyczyn zjawisk zaistniałych w związku z budową lub eksploatacją obiektu. Opinie ekspertów YUZU ASSETS pokazują ocenę konkretnych elementów budynków, ale również zalecenia, które pozwolą doprowadzić obiekt do pożądanego stanu technicznego. Rozwiązania, które proponujemy, zawsze są konsultowane z klientem, a także dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Termin i koszt opracowania opinii technicznej ustalany jest indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności ocenianego obiektu budowlanego.