Preloader Close

Przygotowanie dokumentacji projektowej

przygotowanie dokumentacji projektowej
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji

Efektywna i sprawna realizacja inwestycji zależy od jakości dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumentacja posiada błędy i uchybienia, staje się źródłem wielu problemów i niepotrzebnych utrudnień w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz jej weryfikacja pozwolą zminimalizować ryzyko błędów, braków i nieścisłości. Uchroni to inwestora przed dodatkowymi kosztami oraz przyśpieszy tempo realizacji inwestycji.

 

Najczęstsze błędy w dokumentacji projektowej

 

W większości przypadków rozwiązania projektowe sprawdzane są na etapie ich tworzenia, ale niektóre wady ujawniają się dopiero podczas wykonywania robót. To sytuacja całkowicie normalna, biorąc pod uwagę skomplikowany pod względem technicznym i realizowany przez różnych wykonawców projekt. Nieprawidłowo przygotowana i niekompletna dokumentacja projektowa rodzi szereg problemów dla inwestora i dla wykonawcy zarazem. Oddziałuje negatywnie na proces inwestycyjny – opóźnia zakończenie budowy, niesie prawdopodobieństwa wystąpienia dodatkowych prac, a także zwiększa nakłady finansowe na inwestycję.

 

Dlaczego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów?

 

Fachowa pomoc jest niezbędna, jeśli inwestor chce zaoszczędzić na drogim wykonawstwie, a jednocześnie ustrzec się łatwych do przewidzenia problemów. Inżynierowie, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, są w stanie przeanalizować dokumentację projektową z punktu widzenia kompletności rozwiązań oraz optymalizacji ekonomicznej ich zastosowania. Niezależna weryfikacja dokumentów zaoszczędzi kłopotów zarówno inwestorom, jak i wykonawcom skomplikowanych przedsięwzięć budowlanych.

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej z YA

 

Przygotowujemy dokumentację projektową i weryfikujemy ją na wszystkich etapach inwestycji pod kątem oceny jej zgodności z wymaganiami prawa budowlanego. Opracowujemy gotowe rozwiązania techniczne i udzielamy wsparcia technicznego przy realizacji projektów inwestycyjnych. Zabezpieczamy interesy inwestora przed niepotrzebnym opóźnieniem realizacji przedsięwzięcia i wskazujemy, jak uniknąć błędów.