Preloader Close

Restrukturyzacja firm

restrukturyzacja firm
ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ FIRM

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - cele

Restrukturyzacja firmy, niekiedy nazywana transformacją, to wdrożenie szeregu działań mających poprawić wydajność i efektywność funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w celu uchronienia go przed pogrążeniem się w długotrwałym i niemożliwym do opanowania kryzysie finansowym.

 

Działania restrukturyzacyjne najczęściej są bowiem wywołane kryzysową sytuacją wewnętrzną przedsiębiorstwa lub zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu, które w wyjątkowo silny, negatywny sposób oddziaływają na kondycję firmy. Restrukturyzacja może obejmować zmiany w w aktywach, pasywach lub też szeroko rozumianej organizacji firmy – np. przebudowie infrastruktury, modelu zarządzania czy struktury zatrudnienia. Podstawowymi celami restrukturyzacji są najczęściej: dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów otoczenia, jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji finansowej (często konieczne są negocjacje z wierzycielami), a także unowocześnienie lub usprawnienie procesów produkcji i sprzedaży.


Optymalizacja zadłużenia i pozyskanie nowych źródeł finansowania


Głównym powodem do przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest
uchronienie go przed ogłoszeniem upadłości. Przeprowadzenie takiej transformacji jest w stanie uchronić podmiot przed niepożądanymi działaniami ze strony wierzycieli i daje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych. Dzięki temu firma zyskuje czas, który jest potrzebny na wprowadzenie koniecznych zmian, odbudowania relacji z kontrahentami, a w konsekwencji – optymalizacji zadłużenia. Dodatkowo restrukturyzacja przedsiębiorstwa daje szansę na pozyskanie nowych źródeł finansowania, m.in. poprzez pomoc publiczną.

 

Restrukturyzacja lokali gastronomicznych

 

Restrukturyzacja firm z branży gastronomicznej stanowi próbę rządowej odpowiedzi na zachodzące w ostatnim czasie zmiany w gospodarce rynkowej, spowodowane głównie pandemią koronawirusa. Kryzys doprowadził wiele lokali gastronomicznych do bankructwa, co jest pokłosiem wprowadzanych zmian regulacyjnych i ograniczenia ich działalności. Restrukturyzacja w gastronomii dotyczy podstawowych obszarów działalności restauracji, takich jak zatrudnienie, organizacja produkcji i zarządzanie.

 

Zaproponowane przez polski rząd w 2020 r. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to dla niektórych ostatnia szansa na uratowanie firmy i jej majątku. Czteromiesięczny „okres ochronny” to czas na porozumienie się z wierzycielami oraz na reorganizację przedsiębiorstwa. Firmy, które zdecydują się na uproszczoną restrukturyzację, mogą też liczyć na wsparcie finansowe w ramach pomocy publicznej. Taka forma współpracy z dłużnikami jest korzystna także dla większości wierzycieli, ponieważ zwiększa szanse na odzyskanie długu i utrzymanie na rynku partnera biznesowego.

 

Wsparcie w procesie restrukturyzacji od A do Z

 

YUZU ASSETS oferuje kompleksowe usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji, a także wsparcia kadry zarządzającej w związku z zagrożeniem popadnięcia w stan niewypłacalności. Wykwalifikowani i wszechstronni eksperci YUZU ASSETS, posiadający duże doświadczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zaproponują skuteczne rozwiązania dla Twojej firmy. Pomagamy przejść od początku do końca przez cały proces restrukturyzacyjny, pośredniczymy w negocjacjach z wierzycielami, dostosowujemy model biznesowy firmy do nowych okoliczności, aby przywrócić przedsiębiorstwu stan sprzed sytuacji kryzysowej.